Læs de tre artikler om samklangen mellem Projektledelse, Forandringsledelse og Udviklingsledelse

Download højtopløselig forside til Hans Mikkelsen og Jens O. Riis: Adræt ProjektledelseAdræt Projektledelse

af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis

1. udgave 2008, 205 sider
ISBN 978-87-89477-27-5
kr. 310,– vejl.

Gå til bestilling

Indhold:

  • Projekter løser opgaver
  • Projekter skaber værdi – gennem produkt, forankring og forandring
  • Fremgangsmåde
  • Samvirket om projektarbejdet – organisering og iscenesættelse
  • Styring af projektet

Adræt Projektledelse tager udgangspunkt i det faktum, at mange projekter præges af usikkerhed, uklarhed og kompleksitet, så flere af de velkendte projektmetoder og arbejdsformer kommer til kort.

Bogen fremlægger tankesæt, metoder og arbejdsformer, som indvarsler et brud på mange gængse opfattelser og bruger begrebet ”adræthed” som en sammenstilling af principperne i ”Agile” og ”Lean” tankegang.

Adræt Projektledelse sigter især på projektmedarbejdere og projektledere i udviklings- og fornyelsesprojekter.

Læs forordet til Adræt projektledelse her

eller gå direkte til bogbestilling.

NB! Rettelsesblad til Adræt Projektledelse, 1. udgave

På siderne 171, 173-174, 179 og 181 i 1. udgaven af Adræt Projektledelse er enkelte linier af brødteksten ved en beklagelig fejl dækket af tekstbokse. De rettede sider kan downloades her: download rettelsesblad.