Læs de tre artikler om samklangen mellem Projektledelse, Forandringsledelse og Udviklingsledelse

Jens O. Riis

Om Jens Ove Riis

Professor emeritus (siden 2009) i Industrielle Virksomhedssystemer ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet.

Civilingeniør (M-DTH), Ph.D (Operations Research, University of Pennsylvania), dr. techn. (Aalborg University).

Efter at have været lektor ved Driftsteknisk Institut, DTU, og efter et studieophold på Stanford University blev Jens Ove Riis i 80’erne professor i Industrielle Virksomhedsystemer ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet. Han var leder af større forsknings- og udviklingsprogrammer inden for produktionsstyring, integrerede produktionssystemer og teknologiledelse – i samarbejde med erhvervsvirksomheder, og har også været aktiv inden for projektledelse.

Jens Ove Riis arbejder med virksomhedsudvikling ud fra en strategisk, organisatorisk og projektledelses synsvinkel, og har været en hovedkraft ved etablering og udvikling af Center for Industriel Produktion ved Aalborg Universitet. Han stod således i spidsen for udvikling af den første danske Masters uddannelse i teknologiledelse (MMT) og var studieleder for den de første 10 år.