Læs de tre artikler om samklangen mellem Projektledelse, Forandringsledelse og Udviklingsledelse

Publikationer

Læs om Prodevos bøger og artikler.

Læs om bogen

Adræt Projektledelse

Adræt projektledelse - forside

Metoder

Her kan man downloade filer med nogle af metoderne fra Prodevos projektbøger samt øvelseseksempler. Filerne ligger som henholdsvis PowerPoint (.ppt), Pdf-dokumenter (.pdf), Word-dokumenter (.doc) og Zip-filer (.zip). Klik venligst på de blå links for at downloade.

Bogen "Projektstyring med enkle midler" som håndbog

Dette sæt billeder forbinder 5x5 modellen som planlægningsforløb og styringsfunktioner med bogens afsnit. For hvert planlægningstrin og for hver styringsfunktion er der henvisning til afsnit med metoderne og til bogens metodefigurer. Der er også en tilsvarende kobling mellem afsnittene i Projektets Styringsmappe og bogens metodeafsnit.

Formålet er at bruge bogen som opslag til vejledning, når man er i færd med en planlægningsopgave eller en styringsopgave.

Undervisersæt

Powerpoint-illustrationer til undervisning i projektledelse - fortrinsvis taget fra Grundbog i Projektledelse. Illustrationerne må anvendes med skyldig reference til kilden. Den enkelte underviser må selv skabe sine illustrationssæt, så billederne her er tænkt anvendt enkeltvis deri.

Værktøjskasse til projektledelse

Dette sæt dokumenter indeholder de værktøjer i Grundbog i Projektledelse og Projektstyring med enkle midler, som har form af skema eller checkliste. Værktøjerne er i Word format og kan kopieres til brug.

Udfordring og dilemma

En række problemsituationer, som projektledere har oplevet. Læs dem og diskutér dem med dine kollegaer - og overvej hvad du vil gøre i sådanne situationer.

Krydsreference til IPMA NCB

Krydsreference mellem Kompetencer i Projektledelse anvendt ved IPMA certificering af projektledere og bøgerne Grundbog i Projektledelse; 10. udgave, Projektstyring med enkle midler; 7. udgave og Project Management, 1. udgave.

 

Projektmodel og Projektmanual

De fleste virksomheder har brug for model og manual for projektaktivitet. Her er inspiration til udformning af Projektmanualen.

Prodevo's grundmønster for projektmanualen:

Eksempler på projektmanualer:

2 eksempler på projektmanualer for interne proces- og systemprojekter og for produktlancering:

Virksomhedens Projektmodenhed

En minimodel til vurdering af virksomhedens modenhed m.h.t. at arbejde med projekter og projektorganisation. Modellen består af et vurderingsskema og et profilskema til den samlede vurdering.

Virksomhedens Projektkompetence Center

En vejledning til indhold og aktiviteter i virksomhedens kompetencecenter for projektkunnen.

Projektets Portræt

Et værktøj til analyse af det enkelte projekts særlige udfordringer.

Pafor case

Case 'Patientforplejning' er en øvelsescase til illustration af både planlægning og styring af et projekt. Læs først underviservejledningen. Casen kan tilpasses undervisningssituationen.