Læs de tre artikler om samklangen mellem Projektledelse, Forandringsledelse og Udviklingsledelse

Læs om bogen

Adræt Projektledelse

Adræt projektledelse - forside
Forside til Projekstyring - med enkle midler

Forord til Projektstyring – med enkle midler

Flere og flere virksomhedsmedarbejdere oplever at få et job som projektleder eller projektmedarbejder - for en tid og ofte ved siden af deres daglige arbejde. Hvordan skal de håndtere projektjobbet? Kræver det en anden arbejdsform? Er der faldgruber? Er der gode råd at følge? Det handler denne bog om. Projektstyring – med enkle midler er skrevet til de mange, som yder en praktisk og håndfast arbejdsindsats i projekter – både som projektmedarbejdere og projektledere.

Bogen sigter især på udviklings- og fornyelsesprojekter - bl.a., forbedring af kvalitet og produktivitet, fornyelse af arbejdsprocesser, produktionsprocesser og informationssystemer, ændringer af organisationen, installation af nyt udstyr, udvikling af produkter og serviceydelser. Men dens modeller og metoder kan også anvendes på andre typer af projekter. Bogen sigter på de forholdsvis overskuelige projekter – både hvad angår deres mål og indhold, angrebsmåden og de ydre vilkår. Ledelse af mere komplekse projekter, som også præges af usikkerheder er behandlet i Grundbog i Projektledelse af de samme forfattere.

Bogens ide er, at det centrale omdrejningspunkt i et projekt er projektdeltagernes indsats, engagement og gode samvirke - og at styring af projektarbejdet må bygge på enkle modeller og værktøjer. Bogen er bygget op omkring en sammenhængende projektmodel, 5x5 modellen, som altid findes ved ledelse af projekter. Bogen indledes med beskrivelsen af denne model. De næste kapitler omhandler organisering, fremgangsmåde, planlægning og styring. Alle kapitler henvender sig til dem, som medvirker ved tilrettelægning, organisering og styring af projekter. De læsere, der ønsker en første introduktion til projektledelse, kan med fordel primært læse kapitel 1 og samarbejdsafsnittene i kapitel 2 og afsnittet om projektmål i kapitel 3.

Hvert kapitel indeholder modeller, udvalgte metoder og værktøjer samt eksempler og praktiske råd. De vises fortrinsvis i en række figurer, som er tænkt anvendt som checklister for projektledelsen. Læseren får løbende mulighed for at relatere de behandlede emner og metoder til egne projekter igennem Refleksionsbokse. Metoderne er fortrinsvis de grundlæggende i enkel form – i klang med tidens ide om ’lean’ administration. Men nogle af dem hører også til den klassiske, vel dokumenterede projektstyring. Valg af metode bestemmes af det enkelte projekts behov. En mere omfattende samling af metoder og værktøjer findes i Grundbog i Projektledelse. Endvidere kan læseren henvises til www.prodevo.dk, hvor der findes en række supplerende metoder og værktøjer, samt små case-opgaver, der tager udgangspunkt i konkrete situationer.

Den foreliggende 8. udgave af Projektstyring – med enkle midler adskiller sig fra 7. udgaven ved, at det brede spektrum af projekter er blevet illustreret ved at gruppere dem i fem typer. Endvidere har vi indført en ny grundmodel for projektorganisationen. Et stikordsregister er tilføjet efter ønske fra læsere. Vi håber, at bogen giver nyttige svar på de spørgsmål, som projektledere og projektmedarbejdere arbejder med - og at dens grundmodel kan blive projektlederes og projektmedarbejderes landkort ved projekthåndteringen.

tilbage til omtalen af Projektstyring – med enkle midler