Læs de tre artikler om samklangen mellem Projektledelse, Forandringsledelse og Udviklingsledelse

Forord til Adræt Projektledelse

Mange oplever at forholdene omkring deres udviklingsprojekter i stigende grad bliver præget af usikkerhed, uklarhed og kompleksitet, og at flere af de velkendte metoder og arbejdsformer kommer til kort. Denne bog vil tage udgangspunkt i uklarhed og kompleksitet og fremlægge tankesæt, metoder og arbejdsformer, som indvarsler et brud på mange gængse opfattelser. Adræt Projektledelse vil tage afsæt i begrebet ”adræthed” som en sammenstilling af principperne i ”Agile” og ”Lean” tankegang.

Bogen sigter især på projektmedarbejdere og projektledere i udviklings- og fornyelsesprojekter så som produkt- og serviceudvikling, forbedring af kvalitet og produktivitet, fornyelse af arbejdsprocesser og informationssystemer, organisationsomlægninger, produktionsomlægninger. Men dens modeller og metoder kan også anvendes på andre typer af projekter.

Adræt Projektledelse er bygget op om en sammenhængende projektmodel med 5x5 elementer, som altid findes ved ledelse af projekter. Det første kapitel indleder med beskrivelse af denne model og præsenterer også bogens anden basis, nemlig syv principper for adræt projektledelse.

De efterfølgende kapitler behandler centrale temaer for planlægning og gennemførelse af et projekt, nemlig værdiskabelse, planlægning af fremgangsmåde, organisering og iscenesættelse af samvirke samt styring af projektet. Hvert kapitel indeholder modeller, udvalgte metoder og værktøjer samt eksempler og praktiske råd. Metoderne er fortrinsvis de grundlæggende i enkel form – i klang med bogens ide om adræthed.

Adræt Projektledelse er ikke tænkt brugt til at skabe en ny projektmanual, som alle skal følge. Ideen er at medarbejdere og projektledere i udviklingsprojekter sætter fokus på begrebet adræt, taler om dets værdier og vælger eller opfinder gode metoder, værktøjer og virkemidler, som de prøver af og forbedrer successivt.

Valg af metode bestemmes af det enkelte projekts behov. I Grundbog i Projektledelse af de samme forfattere findes en mere omfattende beskrivelse af metoder og fremgangsmåder i fornyelses- og forandringsprojekter.

Vi håber, at Adræt Projektledelse inspirerer til refleksion over projektledelse bestemt til det enkelte projekts udfordringer.

September 2008 

Hans Mikkelsen, Jens O. Riis

 

Tilbage til omtalen af Adræt projektledelse