Læs de tre artikler om samklangen mellem Projektledelse, Forandringsledelse og Udviklingsledelse

Læs om bogen

Adræt Projektledelse

Adræt projektledelse - forside

Artikler

På denne side kan der frit downloades artikler fra Prodevo. Klik på et af nedenstående interne links for gå direkte til en bestemt katogori.

Artikler ligger som enten Pdf-dokumenter (.pdf) eller Word-dokumenter (.doc). Klik venligst på de blå links for at downloade.

Om den kompetente projektvirksomhed

Om porteføljeledelse

Om de komplekse projekter

Om projektledelse og projektorganisation

Om projektledelseskoncepter

Om projektledelse og forandringsledelse

Om den kompetente projektvirksomhed

Projekterne og organisationen
af Hans Mikkelsen
Projekter på tværs – eller som en naturlig aktivitet. Integration med driftsorganisationen. Den gode projektkultur og tilhørende projektorganisatoriske principper. Det ”hele” projekt. Overledelse eller medledelse fra virksomhedens ledere. Projektledere er fremtidens mellemledere. God styring er vigtigere end at holde fast i oprindelige planer. Den lærende projektorganisation.
Download artikel (.pdf)
Download artikel (.doc)
Fornyelsens drivkræfter
af Hans Mikkelsen
En karakteristik af ledelseskultur, som fremmer virksomhedens udvikling og ildsjælenes trivsel.
Download artikel (.pdf)
Kompetence udvikles på jobbet
af Hans Mikkelsen
Et katalog over virkemidler til projektlederes kompetenceudvikling på jobbet – i hverdagen.
Download artikel(.pdf)
Energi er vigtigere end arbejdstimer
af Hans Mikkelsen og Pernille Eskerod
Om energiskabere og energidræbere ved ledelse af virksomhedens udviklingsprojekter
Download artikel (.pdf)

Om porteføljeledelse

12 budskaber om ledelse af udviklingsporteføljer
af Hans Mikkelsen
Download artikel (.pdf)
Orkestrering af udviklingsaktiviteteten
af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis
Download artikel (.pdf)
At være udviklingseffektiv og projekteffektiv?
af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis
Download artikel (.pdf)
En guide til selvanalyse af udviklings- og projekteffektiviteten
af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis
Analysen kan gennemføres af en medarbejder eller en lille arbejdsgruppe, som samler data og interviewer ledere og program-
ledere og projektledere.
Download artikel (.pdf)
Adræt Virksomhedsudvikling
af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis
Resultater fra udviklingsprojektet 'Agile and Lean Project Portfolio Management'. Et nyt syn på adræt projektledelse og adræthed i udviklingsaktiviteten - og et sæt principper til praktisk brug.
Download artikel (.pdf)
Fra strategi til projekter
af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis
Artiklen fortæller om overvejelser og fremgangsmåde ved omsætning af en udviklingsstrategi til et handlingsprogram – en formet portefølje af udviklingsprojekter.
Download artikel (.pdf)
Program og Programledelse
af Hans Mikkelsen
Om hvad projektprogram og programledelse er – især set i relation til porteføljeledelse.
Download artikel (.pdf)
Porteføljeledelse i nyt lys
af Hans Mikkelsen
Om ordning af virksomhedens mylder af projekter i porteføljer og om organisering af porteføljeledelse.
Download artikel (.pdf)
Orchestration of Development Initiatives
af Jens O. Riis og Hans Mikkelsen
Om hvordan virksomhedsledelsen skaber retning og synergi for mylderet af udviklingstiltag.
Download artikel (.pdf)
Project Portfolio Management revisited
by Hans Mikkelsen
New view on Project Portfolio Management based on a research study in 30 Danish companies.
Download artikel (.pdf)

Om de komplekse projekter

En artikelserie af Hans Mikkelsen & Pernille Kræmmergård om håndtering af det komplekse projekt - med holdninger til den type projekter og ledelsestiltag.
  1. Komplekse projekter – er komplekse (.pdf)
  2. Komplekse projekter – erkendelses- og læringsproces (.pdf)
  3. Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse (.pdf)
  4. Komplekse projekter må være styrbare (.pdf)

Om projektledelse og projektorganisation

Projektledelse på kanten af kaos
af Hans Mikkelsen
Download artikel (.pdf)
Projektledere er ledere!
af Hans Mikkelsen
Download artikel (.pdf)
Projektledelse og linieledelse: Samspil og modspil
af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis
Download artikel (.doc)

Om projektledelseskoncepter

Artikler om Lean Project Management
Lean Thinking er et aktuelt ledelsestema med rødder i årtiers forenkling af arbejdsprocesser. Nedenstående to artikler omtaler dels grundprincipperne i Lean Thinking, dels principperne anvendt på produktudviklingsprojekter.
  1. Lean Management – en kultur med rødder (.pdf)
    af Per Knudsen & Hans Mikkelsen
  2. Lean Thinking i produktudvikling (.pdf)
    af Søren Madsen & Hans Mikkelsen
Agile Project Managemen
af Hans Mikkelsen
Agile Thinking er et sæt ledelsesprincipper, som fremmer tempo og adrætheden i projekter og porteføljer. Et modstykke til bureaukratiseringen af projektstyringen.
Download artikel (.pdf)
Web projektet og nye forløbsmodeller
af Hans Mikkelsen & Hans Enemark
Artiklen giver råd og anvisninger på tilrettelægning og styring af systemudviklingsprojekter, hvor slutmålet er uklart og hvor projektet må forløbe som en iterativ udvikling. Dens budskab er at fleksibiliteten må bygges ind i produktet og den redegør for forskellige modeller for projektforløb. Dens ideer kan overføres til andre typer af projekter med samme problemstilling m.h.t. mål.
Download artikel (.pdf)
Down load artikel (.doc)
Integreret Produktudvikling i Innovationsperspektiv
af Hans Mikkelsen og Agnar Gudmundsson
Et kritisk nysyn på den velkendte og udbredte model for produktudviklingsprojekter
Download artikel (.pdf)

Om projektledelse og forandringsledelse

Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles?
af Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis
Download artikel (.pdf)
Projektledelse og Forandringsledelse: Forandringen er målet
af Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis
Download artikel (.pdf)
Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen
af Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis
Download artikel (.pdf)
Fasemodeller misleder forandringsprojekter!
af Hans Mikkelsen
Download artikel (.pdf)
Projektledelse og linieledelse: Samspil og modspil
af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis
Download artikel (.doc)